Bøker på svensk

Bøker på svensk

Forfatter

Tittel

 

Pris

Downey, Ned

SAYC (svensk versjon)

200,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 1

150,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 2

100,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 3

100,-

Gullberg, Daniel

Ett år med bridge

190,-

Emnehefter fra Bridgehuset Malmö

Robson/Flodqvist

Dubblingar

140,-

Robson/Flodqvist

Inkliv

140,-

Robson/Flodqvist

Motspel

140,-

Robson/Flodqvist

Räkning & kortplacering

140,-

Robson/Flodqvist

Signaler och sakningar

140,-

Robson/Flodqvist

Slambudgivning

140,-

Robson/Flodqvist

Slutspel och skvisar

140,-

Robson/Flodqvist

Spelteknik

140,-

Robson/Flodqvist

Svarsbud & Fjärde Färg

140,-

Robson/Flodqvist

Utspel

140,-

Robson/Flodqvist

Öppnarens budgivning

140,-

Bridgeskolan - svensk

Nya Bridgeskolan

Bridge Plus

205,-

Nya Bridgeskolan

Bridge Pro

205,-

Nya Bridgeskolan

Budnyckel

80,-

Nya Bridgeskolan

Bättre Bud

205,-

Nya Bridgeskolan

Mera Bud

205,-

Nya Bridgeskolan

Spela Mera

205,-