Rune resonnerer

Jeg var så heldig å få selskap av Peter Marstrander på hjemreisen fra Budapest i dag. Peter spilte på det norske veteranlaget under årets EM.

Sammen med makker Rune Brendeford Anderssen har han mange sterke resultater å vise til i løpet av de siste tiårene. I løpet av inneværende sesong har de blant annet tatt sølv i NM par og bronse i seriemesterskapet. Peter er dessuten kjent som en dyktig bridgejournalist med spalte både i Dagbladet (sammen med Boye Brogeland) og i Bridge i Norge (BIN).

Med et slikt reisefølge blir det ikke kjedelig. Vi hadde mange spillhistorier å utveksle fra det nylig avsluttede europamesterskapet.
I spillet dere skal få referert i kveld var det Peters makker Rune som sto for ei fin spilleføring da Norge møtte Sverige i veteranenes sjette kamp.

Har du en spilleplan for 3 grand etter meldingsforløpet du ser under?

Rune fikk liten hjerter ut fra øst som hadde åpnet med 1 kløver. Vest la nieren og Rune vant stikket med kongen. Videre kan vi regne med fem ruterstikk, samt kløveress. Det blir bare syv totalt, noe som betyr at vi må godspille et par stikk til. Siden Rune har bare singel spar på hånda er det kløveren som er mest nærliggende å spille på.
Som så mange ganger før er det lurt å spørre seg om det er noen farer som truer når man spiller 3 grand. Den farlige farga er hjerteren. Øst har invitert og er markert med esset i farga fordi vest ville vunnet det første stikket dersom han hadde hatt esset.  
Det vil si at det er farlig å slippe inn vest fordi man da må regne med å få gjennomspill i hjerter. På hvilken måte kan kortene sitte for at det skal være realistisk å kunne vinne kontrakten?
Rune summerte at han og makker hadde 23 hp til sammen, noe som betød at motstanderne hadde totalt 17 hp. Øst hadde åpnet, men det var likevel plass til at vest kunne ha et av de uteværende toppkortene spar ess, spar konge eller kløver konge. Hvilket av disse kortene skal vi håpe at han har?
Dersom vest har en av topphonnørene i spar er det beit i kontrakten fordi han da kan komme inn i spar og få spilt hjerter.
Om han derimot har kløver konge er ikke det noe sikkert inntak dersom spillefører spiller sine kort riktig.
Rune så hva som skulle til for å vinne kontrakten og bestemte seg for å spille på kløver konge i vest. Han spilte ruter til esset og tok også for dama. Etter min mening er det nok litt bedre å spille bare en ruterrunde, for på den måten å bevare et ruterinntak i bordet, uten at det denne gang spilte noen rolle.
Fortsettelsen var kløver dame som vest dekket med kongen og Rune vant med esset. Da han så spilte ny kløver gikk øst i tenkeboksen. Til slutt valgte han å vinne stikket med knekten.
 Nå var det ingen medisin. Rune hadde åtte minorstikk og hadde allerede fått et hjerterstikk. Om øst spilte hjerter ville Rune få stikk for dama.
Om han hadde prøvd seg med en frekk liten spar hadde Rune kommet til å stikke med dama fordi han hadde plassert øst med begge topphonnørene i spar etter at vest hadde vist kløver konge.
Hva så om øst hadde lasjert den andre kløverrunden? Da hadde Rune i teorien ikke hatt forbindelse til det siste kløverstikket. Men øst hadde vært like innspilt og måtte gitt spillefører det niende stikket i ei av majorfargene.

Hele spillet så slik ut:

Ni stikk ga utgangssving inn til Norge etter at Rune resonnerte godt i spilleføringa. Det gjelder å spille på de sjansene som ligger i et spill!
Takk til Peter som har delt både dette og flere andre spill som vi etter hvert skal komme tilbake til.

Butler fra EM

Det er beregnet butler fra EM i Budapest. Butleren sier ikke alt, men gir en indikasjon på kvaliteten på spillinga.

I åpen klasse var det Boye Brogeland - Espen Lindqvist som var best plassert av de norske parene. De ble nummer seks med et snitt på 0,62 IMP per spill. Geir Helgemo og Tor Helness ble nummer fem med 0,7 i snitt per spill. Tor Helness spilte for øvrig alle spillene i turneringa, mens Geir Helgemo kun sto over en kamp.

I dameklassen ble Marianne Harding - Ann Karin Fuglestad beste norske par. De hadde 0,5 IMP i snitt per spill og ble nummer ni.

Blant veteranene var det Peter Marstrander - Rune Brendeford Anderssen som gjorde det skarpest av de norske parene på butleren. De endte på 0,25 IMP i snitt per spill.