Mer Ernst&Young

Harald Gjellestad har sendt inn følgende spill som er publisert på nettsiden til Nils Kvangraven.

 

Jeg spilte nylig turneringen "Myrabeiten" med Helge Stornes, og underveis møtte vi Geir Brekka med makker da vi ledet og de lå på andre plass. Da dukket dette spillet opp:

N/Alle    Ø-V Brekka-Drivdal , N-S Stornes-Gjellestad

                                                                                       8 3 2

                                                                                       10 5 4 2

                                                                                       10 8 7 5

                                                                                        E 2

                                                           D 10                                                  E 7 5 4

                                                           D 9 7                                                 E K 8 5 3

                                                           Kn 9 4 3 2                                          E D

                                                           8 6 3                                                   Kn 9

                                                                                       K Kn 9 6

                                                                                       Kn

                                                                                       K 6

                                                                                       K D 10 7 5 4

Meldingene:

                                                         Stornes                    Brekka                Gjellestad                  Drivdal

                                                             N                             Ø                            S                             V

                                                         pass                          1 hj                        2 kl                          pass

                                                         pass                          dobl                        pass                       2 hj

                                                         pass rundt

Utspill kløver  konge til esset, kløver til damen og kløver ti som Geir trumfet. Så la han ned hjerter ess, og da knekten kom på, mistenkte han at den var singel. Han fortsatte med liten spar. Jeg stakk med kongen og spilte ny spar. Helge hadde kastet spar på tredje kløver. Nå leste Geir sitsen perfekt. Ruter til esset! ingen finesse Ny ruter til min konge som han regnet med. Spar fra meg trumfet han med damen, på ruter knekt kaste han spar ess, så trumf ni som sto, og Helges trumf ble fanget opp. Ypperlig kortlesning og flott spill! Det var parturnering så overstikket var viktig.

 

Et spill x 2

Spillet til Øyvind Saur fra Vikersund i lagfinalen mot norgesmesterne Heimdal 1 er innberettet av to skribenter. I sin gode Dagbladspalte skriver Peter Marstrander:

Skvis fra lagfinalen

Dagens spill er fra oppgjøret mellom gullaget og sølvlaget hvor Øyvind Saur gjorde en fin innsats for Vikersund etter å ha fått litt hjelp i meldingsforløpet:

                                                                                              Kn

                                                                                              D 9 6

                                                                                              9 8 7 2

                                                                                              E Kn 9 5 3

                                                               

                                                                                             4 2

                                                                                             K 5 3 2

                                                                                             E D 10 6 4 3

                                                                                             D

V/N-S, meldingene:

                                                                  V               N                    Ø              S

                                                                pass           pass              1 sp           2 ru

                                                                4 ru            5 kl                 pass         5 ru

                                                                pass rundt

Vest spilte ut spar ess og skiftet til kløver 2 i stikk to. Hvordan planlegger du spilleføringen?

Slik satt alle kortene:

                                                                                             Kn

                                                                                             D 9 6

                                                                                             9 8 7 2

                                                                                             E Kn 9 5 3

                                                          E 10 9 6 5                                                  K D 8 7 3

                                                          E 10 7                                                        Kn 8 4

                                                          -                                                                  K Kn 5

                                                          10 7 6 4 2                                                   K 8

                                                                                            4 2

                                                                                            K 5 3 2

                                                                                            E D 10 6 4 3

                                                                                            D

Saur stakk kløverskiftet med esset og trakk ruter 9, Helgemo la liten, men Saur la også liten ettersom Vests 4 ruter indikerte renons i ruter. Nå fulgte en kløverstjeling ( kongen falt ) en sparstjeling og ny ruterfinesse. Ruter ess tok ut trumfen, og etter ytterligere noen ruterrunder var dette stillingen:

                                                                                            -

                                                                                            D 9 6

                                                                                            -

                                                                                            Kn 9

                                                           -                                                               K D

                                                           E 10 7                                                      Kn 8 4

                                                           -                                                                -

                                                           10 7                                                         -

                                                                                           -

                                                                                           K 5 3 2

                                                                                           10

                                                                                            -

På ruter ti var Vest skvist. Hvis han kaster kløver, kastes hjerter i Nord, og Syd får tre av de fire siste stikkene. Hvis Vest derimot kaster hjerter, kaster bordet kløver ( ikke hjerter, for da kan Vest stikke opp på hjerter ess) , spiller hjerter til damen og dukker en hjerter til Vests ess. Ved det andre bordet fikk Vikersund hjem 4 spar.

På sin utmerkede blogg live.bidge.no skriver Snorre Aalberg:

HOLD DEG FAST

for her kommer enda et fantastisk spill. Denne gangen med Øyvind Saur i hovedrollen fra NM lag 2014. Kampen mellom Vikersund og Heimdal.

Diagrammer se over.

I lukket rom fikk Vikersund spille hjem 4 spar for + 420, så selv om Øyvind skulle gått beit i 5 ruter ville det blitt et plusspill til Buskerud. Men Øyvind ordna biffen med en utrolig oversikt i sluttposisjoonen.

Erik Berg starta med spar ess og skifta til kløver. Esset vant stikk og så seilte ruter 9 rundt (!) Nord hadde vist blakk i ruter med sin 4 ru, så det var sikkert ikke noen kunst for stjørdalingen. Kløver til stjeling, og kongen kom på. Spar til røff og ruter til damen. Så alle ruterne unntatt den siste. Posisjonen var ( se diagram over )

Ruter 10, og Erik Berg i Nord må ned på E 10 dobbel i hjerter for å holde kløver 10 x. Bordet kviitter seg med kløver 9. hjerter til damen og liten hjerter fra hver hånd . 11 stikk.

Noen sa det ville blitt verre  om Erik Berg hadde spilt mer spar i stikk to, men det stemmer ikke. Bordet stjeler og spiller ruter 9. Den må Øst dekke, hvis ikke er man kjapt i samme posisjon som over. Øst bruker derfor kongen eller knekten, men Syd vinner og spiller kløver til esset. Så ruter 8. Dekker Øst, har bordet inntak til å stjele en kkløver og spille seg fra til posisjonen over. Dekker ikke Øst ruter 8, får den beholde stikket og en kløver stjeles. Nok en gang er det mulig å spille seg fr til posisjonen over.