Et innlegg fra bloggen Norsk Bridgepresse Norsk Bridgepresse

Mer Ernst&Young

Harald Gjellestad har sendt inn følgende spill som er publisert på nettsiden til Nils Kvangraven.

 

Jeg spilte nylig turneringen "Myrabeiten" med Helge Stornes, og underveis møtte vi Geir Brekka med makker da vi ledet og de lå på andre plass. Da dukket dette spillet opp:

N/Alle    Ø-V Brekka-Drivdal , N-S Stornes-Gjellestad

                                                                                       8 3 2

                                                                                       10 5 4 2

                                                                                       10 8 7 5

                                                                                        E 2

                                                           D 10                                                  E 7 5 4

                                                           D 9 7                                                 E K 8 5 3

                                                           Kn 9 4 3 2                                          E D

                                                           8 6 3                                                   Kn 9

                                                                                       K Kn 9 6

                                                                                       Kn

                                                                                       K 6

                                                                                       K D 10 7 5 4

Meldingene:

                                                         Stornes                    Brekka                Gjellestad                  Drivdal

                                                             N                             Ø                            S                             V

                                                         pass                          1 hj                        2 kl                          pass

                                                         pass                          dobl                        pass                       2 hj

                                                         pass rundt

Utspill kløver  konge til esset, kløver til damen og kløver ti som Geir trumfet. Så la han ned hjerter ess, og da knekten kom på, mistenkte han at den var singel. Han fortsatte med liten spar. Jeg stakk med kongen og spilte ny spar. Helge hadde kastet spar på tredje kløver. Nå leste Geir sitsen perfekt. Ruter til esset! ingen finesse Ny ruter til min konge som han regnet med. Spar fra meg trumfet han med damen, på ruter knekt kaste han spar ess, så trumf ni som sto, og Helges trumf ble fanget opp. Ypperlig kortlesning og flott spill! Det var parturnering så overstikket var viktig.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.