Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Sluttspill SM damer

Sluttspillet i årets SM damer avvikles på Bridgesenter Vest, Sporveisgata 31, Oslo h...

Ny damelandslagssjef

Ny damelandslagssjef

Styret i NBF har utpekt Geir Olav (GeO) Tislevoll som ny UK for damelandslaget. GeO har tidlig...

Videregående BBO-kurs

Videregående BBO-kurs

Opplegget ungdomsutvalget har laget for videregående kurs på BBO er nå satt sa...

Ny UK for damelandslaget

Ny UK for damelandslaget

Per-Ove Grime har gitt beskjed om at han må trekke seg som UK for damelandslaget. Hans arb...

Jubelåret 2007

Jubelåret 2007

Ved avslutningen av NBFs 75-årsjubileum vil vi gjerne takke alle som har bidratt til &arin...

Historiske jubeldager!

Historiske jubeldager!

Mange fulgte med spenning Norges deltakelse i VM for nasjonslag (Bermuda Bowl) i Shanghai i h&os...