Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

SM damer - sluttspill

SM damer - sluttspill

Sluttspillet i SM damer ble arrangert på Bridgesenteret, Sporveisgata 31, Oslo 16.-18. mar...

NBF 75 år - jubileumsbok

NBF 75 år - jubileumsbok

Det er en stor glede å presentere jubileumsboken "Norsk Bridgeforbund gjennom 75 &ari...

Lær å spille bridge

Lær å spille bridge

Det amerikanske opplæringsprogrammet "Learn to play bridge" foreligger nå...

Juniorbridge

Juniorbridge

Det nye Ungdomsutvalget har sammen med Pål Tore Fondevik laget et nytt nettsted for junior...

Bridge på tekst-TV

Bridge på tekst-TV

Det er fortsatt faste bridgesider på tekst-TV som oppdateres ukentlig (hver lørdag)...