Norsk Bridgeforbund

Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  • Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  • Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Bli med på spillets dag!

Bli med på spillets dag!

Lørdag 19. november er spillets dag, og markeres med arrangement på bibliotek over...

Nye vedtekter og reglement

Nye vedtekter og reglement

Bridgetinget i juni vedtok nye vedtekter. Styret vedtok i siste styremøte nytt mesterpoen...