2016 - Finalistene

Stem på din favoritt

(NB! Du må være logget inn for å stemme. Logg inn oppe i høyre hjørne med medlemsnummer og passord. Send e-post til bridge@bridge.no dersom du trenger hjelp til innlogging)


Jens Kristian Hejer

Nominert av:
1. Kerstin Jansson
2. Frode Herman Waglen

Jeg vil nominere Jens Kristian Heier.

Gikk på kurs hos ham høsten 2012 og har vært med på nybegynnerturnering, sommerfest med bridgeturnering, juleavslutning m/bridge osv.

Han er rolig og morsom (det hjelper en nervøs nybegynner), han er uselvisk og generøs (stiller med tre retters middag på tross av ryggvondt og lar oss spille når han selv ikke får gjort det). Han steller i stand bridgeturnering med mat og drikke hvis "kassa" blir "for full".

Han huker meg inn til Oslo (bor i Asker) fordi han er så motiverende, deler av seg med sin kunnskap og så flink til å skape god stemning i "kosekroken" hvor vi foretrekker å spille.

Kan ikke tenke meg noen som fortjener denne tittelen mer enn ham!

Med hilsen Kerstin Jansson  


Fra: Waglen, Frode Herman
Emne:
nominasjon Årets Bridgeildsjel 2016 - Spillernr 32507 Jens Kristian Hejer

Denne nominasjonen er samstemt fra klubbene Sporveien, GRO, Posten, Bilpost og øvrige medlemmer fra andre klubber som spiller i lokalene til Skatt øst i Schweigaardsgt 17.

Kristian gjør en stor jobb for bridgeklubbene her på Skattekvartalet.

Kristian arrangerer hvert år to nybegynnerkurs for interesserte bridgespillere og deretter bridgespilling for kursdeltagerne, dette har han holdt på med i over 10 år. Kursene bærer preg av en lun og god atmosfære med godt faglig innhold.

Kristian er også med selv og spiller bridge i klubben når han ikke holder på med opplæring. Etter at de tre ovennevnte klubbene slo seg sammen er det nå 10-15 bord på spillekveldene og Kristian er en sterk bidragsyter til dette, både med å sende ut informasjon pr mail foran og etter spillekveldene og skaffe makker til de som mangler det.

Han er en flink bridgespiller som setter fair-play høyt og er veldig opptatt av å ha et godt miljø.

Kristian lager også mat til bridgekveldene det er derfor anledning til å kjøpe seg noe "å bite i" før klubbkvelden starter. Han ordner en varmrett og steker bunker med vafler og sørger for frukt og mineralvann.

Ved julebordavslutning og sommeravslutning står han for festmat til opptil 60 personer samt ordner mye av arrangementet.

Alt dette gjør han uten store ord, han jobber i det stille og legger ned mange timer og holder en lav profil, alt ulønnet.

Derfor ønsker vi at han skal få prisen som årets bridgeildskjel for det flotte arbeide han gjør i klubben.

På vegne av bridgeklubbene vil jeg foreslå Jens Kristian Hejer 



Inger Hjellemarken

Nominert av:
1. Hanne Sofie Nyheim
2. Liv Marit Grude

3. Nina Vinje

Jeg mener Inger Hjellemarken i Heimdal bridge fortjener tittelen årets bridgeildsjel. Gjennom sitt vinnende og inkluderende vesen bidrar hun til vekst og trivsel i kretsen. Hun står på og er like blid hver gang vi møtes. Hun har alltid et smil på lur. Det er Inger som er årsaken til at jeg føler meg ekstra velkommen og kjenner stor trivsel i bridgemiljøet. Hun løper rundt og ordner og fikser det som skal til, og er alltid på topp. Hun stiller alltid opp som makker når jeg, som er fersk, har behov. På turneringer hvor hun har vært manglende er stemningen god, men det merkes at Inger er fraværende, og jeg savner hennes magiske tilstedeværelse.

Denne dama er unik for bridgemiljøet og er virkelig en ildsjel som fortjener en utmerkelse.
Jeg vet det er mange med meg som stiller seg bak dette. Blant annet Astrid Holst Hauan og Nina Vinje som også er rekruttert av Inger.

Heia eventyrlige Inger!

Med vennlig hilsen
Hanne Sofie Nyheim, Astrid Holst Hauan og Nina Vinje


Fra: Liv Marit Grude [mailto:lmgrude@gmail.com]
Emne:
nominasjon årets bridgeildsjel

Vi ønsker å nominere Inger Hjellemarken til Årets Bridge-ildsjel.
Hun har gjort en solid innsats over flere år både på klubb,-krets- og forbundsnivå.

Her i Midt-Trøndelag er hun "grunnmuren" og pådriveren i alt arbeid som gjøres i forbindelse med bridge, en skikkelig ildsjel på lokalt plan.

Hun er aktiv og reiser rundt på fritida og arrangerer kurs til bedrifter og andre, og sørger for å invitere og bleste alle mulige arrangementer. Hun har dessuten god oversikt over alt administrativt og stiller alltid opp hvis noen trenger hjelp.
Inger oppfyller alle kriteriene som Årets bridgeildsjel:  

  • Vedkommende har gjort en solid innsats over flere år
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig ints for klubben og/eller medlemmene i klubben.

 Med vennlig hilsen Studentenes Bridgeklubb v/Liv Marit Grude


Inger Hjellemarken fra Trondheim har gjennom nybegynnerkurs i høst vært meget inspirerende. Hun er tydelig og direkte med et Glimt i øyet.

Jeg kjenner ikke så mye til henne men tror hun er meget aktiv i Heimdal. Jeg stemmer på henne i nominasjonen Årets Bridgeildsjel

Mvh Nina Vinje


 

 

Ingebrigt Jenssen

Nominert av: Pål Erik Jensen, på vegne av Sørreisa BK

Nominasjon til årets bridgeildsjel

Medlemmene av Sørreisa Bridgeklubb ønsker herved å nominere Ingebrigt Jenssen, født 6. september 1944, til prisen "Årets bridgeildsjel".

Ingebrigt lærte å spille bridge i 1960 under hans tid som elev ved realskolen i Målselv. Hans læremester var Hartvig Sætra.

Som elev ved videregående skole (1961-1964) spilte Ingebrigt i Finnsnes BK. I studietiden (1964-1971) spilte Ingebrigt ved Akademiske BK i Oslo.

Fra 1972 til dags dato har Ingebrigt vært medlem av Sørreisa BK. Vi har forsøkt å finne ut hvor mange år Ingebrigt har vært leder av vår klubb, men ingen klarer helt å huske når han overtok lederrollen. Vi får nøye oss med å si at han har vært leder av Sørreisa BK de fleste av de siste 30 år.

Ingebrigt har også vært involvert i styret av Troms og Ofoten Bridgekrets. Han har vært medlem av kretsstyret i 4 eller 5 perioder, to av disse som leder (1990-1992 og 2007-2009), og per dags dato sitter han fortsatt i kretsens styre. Ingebrigt var også med i Forbundsstyret i en periode på 90-tallet.

Ingebrigt er forbundsautorisert turneringsleder og har blant annet vært ansvarlig for KM-lag i Troms og Ofoten bridgekrets siden 1976. Med unntak av ett år har altså Ingebrigt, de siste 40 år, vært ansvarlig for et arrangement som på 70- og 80-tallet hadde rundt 70 deltakende lag. I dag har dessverre antall deltakende lag gått ned til rundt 20.

 I 1995 ble NM klubblag arrangert på Bardufoss. Troms og Ofoten bridgekrets stod for gjennomføringen og Ingebrigt var naturligvis leder av arrangementskomiteen. Mange vil kanskje huske opplegget hvor en av rundene ble lagt til det gamle handelssted og fiskevær «Hamn i Senja» i kombinasjon med sightseeing på øya.

Ingebrigt har også vært turneringsleder under Norsk Bridgefestival, både på Lillehammer og i Fredrikstad. Når EM ble arrangert i Tromsø valgte Ingebrigt å bruke mer tid som frivillig enn som spiller.

Ingebrigt har de senere år begynt å arrangere bridgereiser til andre land. Blant annet har han i flere år arrangert bridgereise for solhungrige nordmenn til Thailand hver vinter.

I tillegg må vi nevne de utallige timer Ingebrigt bruker på å duplisere kort til klubben vår uten noen form for kompensasjon. Ingebrigt dupliserer også kort til kretsen og til andre klubber i regionen.  

Som spiller har Ingebrigt deltatt i 10 NM-par finaler, med 7. plass i 1973 som beste resultat. Han har også en 3. plass fra NM-lag finale i 1997. Ingebrigt har spilt en sesong i 1. divisjon, samt vunnet 15-16 forskjellige kretsmestertitler og også et par Nordkalott-mesterskap.

Vi i Sørreisa BK vet at både klubben og kretsen i mange år har vært avhengige av Ingebrigt sin innsats for å komme kunne gjennomføre både større og mindre arrangementer og vi mener Ingebrigt er en høyst verdig kandidat til prisen "Årets bridgeildsjel".

Med vennlig hilsen,
Pål Eirik Jensen
Nestleder, Sørreisa BK

 


 

 

Svein-Jarle Ludvigsen

Nominert av:
1. Anders Silverbern
2. Inger Hjellemarken

3. Solfrid Nilsen
4. Kyrre Tangen

5. Wibeke Andersen


Fra: Anders Silverbern
Emne:
Re: nominasjon Årets Bridgeildsjel 2016

Hei,

(på "svorsk")

Jeg er svensk og kom til Bodø 2006. Sven Jarle imponerte på meg gjennom alle funksjoner han hadde. Han vær ekspert på bridgemate, ved kveldturneringer var han på plass og gjorte alt ferdig, var turnering leder, og siden pakkede ned alt utstyr. Han hadde kurser før nybegynner, under tevlinger spilte han med de som nylig gått kurs. Dessuten er han er glad fyr og mye etisk ved bordet. Neste år blir jeg pensjonist og flytter tilbake til Sverige. Under mine år ved bridgebordet siden 1970, i Sverige og Norge, er han en ildsjel som virkelig utmerker seg.

Hilsen/Anders Silverbern  


Fra: Inger Hjellemarken
Emne:
nominasjon Årets Bridgeildsjel 2016

Svein Jarle Ludvigsen står på for bridgen i alle ledd av organisasjonen. Alltid blid og imøtekommende. Vi er veldig heldige som har en slik energibunt som står på for oss.

Mvh Inger


Fra: Solfrid Nilsen
Emne:
nominasjon Årets Bridgeildsjel 2016

Svein Jarle Ludviksen er en bridgeildsjel av de sjeldne. Ordet nei eksisterer ikke i hans vokabular. Han har i mange mange år stilt opp som arrangør på lokale bridgekvelder samt lokale turneringer rundt omkring i Saltenditriktet.

Han har frontet nybegynnerkurs.

Han har fungert som turneringsleder land og strand rundt i forskjellige turneringer, under NM og EM I Tromsø. Han er alltid like imøtekommende, blid og rolig.

Svein Jarle begynte tidlig å påta seg verv og ansvar i forbindelse med bridge lokalt og nasjonalt.

Han brenner for bridgen og han brenner for rekruttering til bridgen. Han stiller opp og spiller med nybegynnere, guider dem og gir dem trygghet og ro ved bridgebordet. Han lar de rette opp system eller kortfeil, alltid like blid!

Han har innført nyvinninger i forbindelse med bridgemateriell og tatt ansvar for at det tekniske har fungert. Han er oppdatert på lover og regler i bridgen og har alltid tatt ansvar i så måte ved å håndheve dette lokalt og nasjonalt. Han har tatt tak i utidig oppførsel ved bridgebordet og gjort bridgen for nybegynnere tryggere slik at de har fortsatt med verdens beste hobby.

Svein Jarle Ludviksen er rett og slett en gentleman på alle områder og en av de aller, aller fineste ildsjelene som finnes i Norsk bridge pr i dag. Han er et forbilde og ei ledestjerne innen bridgemiljøet. Han fortjener virkelig å bli hedret som årets bridgeildsjel 2016!

Med vennlig hilsen
Solfrid Nilsen



Jeg kjenner SJ som en god venn og medturneringsleder, og da en som for meg har vært til stor glede og nytte. Han satte seg tidlig inn i Ruter og har vært til stor hjelp for den som skulle takle overgangen til et nytt regnskapssystem. Alltid behjelpelig, med stor pedagogisk innsikt, og med et våkent øye til om assistanse trengtes et annet sted i lokalet. Vanskelige situasjoner ved bordet, takler han på en særdeles behagelig måte, og har en egen evne til å roe ned der opphisset stemning råder.

For en arrangør er slike som SJ uvurderlig. Ingen oppgaver er for små, ei heller for store. Nei, er for han et ukjent begrep, han tar et tak der det behøves.

Har på avstand fulgt med SJ på det lokale plan, og oppdaget fort at han der er involvert i alt som foregår. Turneringsleder, igangsetter og bridgemakker til leg eller lærd, alt etter behov.

Årets ildsjel er et utmerket tiltak, og få har fortjent en eventuell tildeling bedre enn SJ.

 Mvh

Kyrre Tangen


Fra: Wibeke.Andersen@peab.no
Emne:
nominasjon Årets Bridgeildsjel 2016

Svein Jarle Ludvigsen!!  - fordi han ALLTID er i godt humør. Man blir rett og slett glad av å se den mannen, stiller opp på smått og stort av det som rører seg av bridgeaktiviteter i det ganske land.

INGEN OVER, INGEN VED SIDEN AV