Veteranklassen

Vi støtter de norske bridgelandslagene: