Medlemsregistrering og -kontingent 2019

Informasjon om dette er sendt ut til alle klubbledere og -kasserere på e-post. Utsendt tekst gjengis nedenfor.

Medlemsregistrering og -kontingent 2019

MEDLEMSREGISTRERING 2019

 
Alle klubber skal foreta medlemsoppdatering i «Klubbadministrasjon»: http://klubb.bridge.no. Brukernavn og passord er sendt ut til alle klubbene flere ganger siden høsten 2011, så vi regner med at alle klubbene nå har innloggingsinformasjonen sin. De som eventuelt måtte mangle dette, kan få brukernavn og passord ved å sende e-post til bridge@bridge.no
En enkel innføring i medlemsadministrasjon finnes i dokumentet klubb.bridge.no.pdf
 
Oppdateringer foretas innen 31. desember 2018.
Medlemmer som da ikke er utmeldt vil det bli fakturert kontingent for i 2019. Det er selvsagt mulig å melde inn nye medlemmer til enhver tid.
 

Kortfattet repetisjon av medlemskapsreglene:

 • Ingen betaler kontingent til forbundet mer enn én gang – via hovedklubben.
  Spillere som er medlem av kun én klubb har denne klubben som hovedklubb.
  Spillere som er medlem av flere klubber, har én hovedklubb, og betaler kontingent og eventuell lisens til NBF gjennom denne klubben, samt kretskontingent til hovedklubbens krets. Kretskontingent til eventuelle andre kretser betales via aktuell(e) klubb(er).
  Bytte av hovedklubb registreres av NBFs administrasjon – gi beskjed om dette innen 31.12.18 til bridge@bridge.no.
 • Man betaler kretskontingent til alle kretser man er medlem av – én gang.
 • Det er tre medlemskapskategorier i NBF; Standard, I-medlem og juniormedlem. Les mer om de ulike kategoriene her: http://bridge.no/Organisasjon/Haandboka/Medlemskapsformer
  Man kan være I-medlem to kalenderår. I-medlemmer med medlemsnummer lavere enn 44156 blir standardmedlem fra 1.1.19, så sørg for å kreve inn korrekt kontingentbeløp fra disse medlemmene.
 • Man må være medlem av den klubb og krets man representerer i forskjellige turneringer (NM for klubblag, KM lag, Seriemesterskap). Dette kan bety at man MÅ være medlem av flere klubber/kretser.

NBF fakturerer klubbene for følgende: Klubbkontingent til forbund og krets, samt kontingent til forbund og krets for hvert hovedmedlem. Fakturering skjer i månedsskiftet januar-februar 2019.
 
Kontingent- og serviceavgiftsatser:
NBF-kontingent: Standardmedlem kr 240,-, I- og juniormedlem kr 100. Klubbkontingent kr 1.200,-