NBF nominerer Kari-Anne Opsal som kandidat til EBL-styret

Norsk Bridgeforbund har i dag nominert vår president, Kari-Anne Opsal, som kandidat til styret i European Bridge Leauge (EBL).  

NBF nominerer Kari-Anne Opsal som kandidat til EBL-styret

EBL er overordnet organ for alle europeiske bridgenasjoner, og har i dag et styre bestående av president samt 13 styremedlemmer. Selve valget vil foregå i forbindelse med EBL General Assembly lørdag 9. juni hvor alle de 13 plassene er på valg. Det er også tre ulike kandidater til presidentvervet. 

NBF vil være representert med president (Kari-Anne) og visepresident Astrid Steen Lybæk under generalforsamlingen. 

Norsk Bridgeforbund ønsker med Kari-Annes kandidatur å bidra til en større åpenhet og demokrati i EBL, og samtidig en bedre kjønnsbalanse (med tanke på at det er i dag bare er en kvinne i styret).

Nominationsbrevet sendt til EBL