Nordisk mesterskap for ungdomslag 2017

 Nordisk mesterskap for ungdomslag 2017 spilles på Haraldsheim i Oslo med start Langfredag og avslutning søndag til lunsj.

Nordisk mesterskap for ungdomslag 2017

 Det stiller i alt 14 lag fordelt på klassene U26, W26, U21 og U16. Lagene er delt i to grupper som spiller 10 runder Round Robin (RR). De to beste i hver klasse i fra RR spiller finale over tre sett av 12 spill. Mer stoff med bilder av spillerne finner du på hjemmesiden for mesterskapet.