Resultater fra turneringer med forbundspoeng

Fra i fjor høst forsøkte vi igjen å publisere resultater fra turneringer med forbundspoeng på NBFs hjemmeside. Dette vil vi fortsette med selv om ikke alle arrangører er like flinke til å bistå.
Under NBF Turneringer finnes det en egen side med FP-turneringsresultater.

For at dette skal fungere i praksis er vi avhengig av hjelp fra turneringsarrangørene. Dersom arrangøren selv publiserer resultater på internett er det fint om lenke sendes til NBF. Alle som benytter BK2000 anbefales å benytte programmets innebygde funksjon og publisere på NBF Data.  Alternativt kan det sendes fil for publisering til NBF. Willy Browns BAR-program har funksjon for å lage html-fil (HTB). Andre programmer kan lage PDF-filer. Send lenke eller fil til Harald Skjæran.