Serviceavgift for juni og juli er kjørt sammen

Serviceavgiften for juni og juli er akkurat kjørt, og denne gangen er begge måneder tatt samtidig.  

Serviceavgift for juni og juli er kjørt sammen

Det innebærer ikke annet enn at man har fått en samlet faktura på begge måneder. Som tidligere kan man sjekke grunnlaget for faktura på klubb.bridge.no, og vi vil gjerne ha beskjed ved feil. Som vanlig er det veldig typisk at medlemmer ikke er lagt inn korrekt i Ruter og systemet da fakturerer 50 kr for mye for spilleren. Dette krediterer vi selvfølgelig ved beskjed.