Våpenhvile nå!

Alle oppfordres til å slutte opp om en bred og tverrpolitisk fredsmobilisering førstkommende torsdag kl. 19:00. Det arrangeres fakkeltog i Oslo, Bergen, Trondheim Tromsø og Stavanger.

Våpenhvile nå!

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle de store humanitære organisasjonene, idrettsnorge, kirkesamfunn, interesseorganisasjoner, privatpersoner og alle andre som ønsker å vise sin støtte for krigens ofre i Gaza og Israel.

Dette er ikke et demonstrasjonstog med spisse paroler, men en samlet og bred markering med håp om våpenhvile, humanitær tilgang til krigsområdene, og en ikke-militær løsning på konflikten.

Blant organisasjonene som støtter og samarbeider om arrangementet er Røde Kors, Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Care, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, LO, Akademikerne, Unio, Utdanningsforbundet, Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon, Den norske helsingforskomité, Stiftelsen menneskerettighetshuset,  med mange flere.