Veteranlag til EM

EM for nasjonslag for klassene åpen, damer og veteran 2018 arrangeres i Ostende, Belgia 6. – 16. juni. EM for damelag og veteranlag starter først søndag 10. juni. Klassene spiller imidlertid EM par forut for det. Foreløpig er det ikke kommet så mye informasjon om dette. Etter hvert vil det komme mer informasjon på EBL sine sider.

Norsk Bridgeforbund tar ut lag i dameklassen og åpen klasse samt at vi stiller lag i veteran dersom vi har spillere som er interessert i å representere Norge i veteranklassen. NBF dekker startavgift og landslagsskjorter for et eventuelt veteranlag til EM. Alle øvrige kostnader må spillerne selv betale. EBL har bestemt at aldersgrensene i veteranklassen endres gradvis fra 60 år – til 65 år eller eldre. Til neste års EM er aldersgrensen født 31.12.1957 eller tidligere.

Veteranlag til EM

Interesserte lag og par innen aldersgruppen (som fyller 61 år i 2018 og eldre) kan melde sin interesse til Norsk Bridgeforbund ved å sende en e-post til bridge@bridge.no innen søndag 26. november.

Meldingen må inneholde navn og medlemsnummer til de aktuelle spillerne. For mer informasjon ta kontakt med:
Sportssjef Jon-Egil Furunes: turbo_no@yahoo.com

NBFs administrasjon Sten Bjertnes: sten.bjertnes@bridge.no 

Ved flere enn et lag og/eller flere enn fire par vil det bli arrangert kvalifisering (stikkamp) for å avgjøre hvem som skal representere Norge i EM veteranlag. Dersom det er to tilmeldte lag, spilles det en stikkamp. Ved flere tilmeldte lag/par spilles det kvalifisering. Kvalifiseringen spilles:

1. primært som en kvalifisering i mellom flere lag

2. sekundært som en kvalifisering i mellom par (i tilfelle VP format)

Vi foreslår to aktuelle tidspunkter for en eventuell kvalifisering.

fredag 5. januar i Letohallen (i forkant av Nyttårscupen 2018, LetoHallen)
fredag 9. mars i Stavanger (i forkant av NM veteranlag 2018)

Hvert av disse tidspunktene vil ha sine fordeler. Kvalifisering i januar vil gi bedre muligheter til å kunne få kjøpt gunstige flybilletter/rimelig innkvartering. Lagturneringen den påfølgende helgen gir jo også en god mulighet til å trimme laget.

Mens en kvalifisering i forkant av NM vil gi en mulighet til å kombinere reise til kvalifiseringen og NM veteranlag som det forventes at spillere som ønsker å være norske representanter i EM, deltar i.