2013-14

Alle åpne forbundspoengturneringer (ingen NBF-turneringer) 1.7.13 - 30.6.14 teller med i Grand Prix 2013-14.

Konkurransen går ut på å samle flest forbundspoeng i perioden.

De åtte beste totalt kvalifiseres til semifinalen og de åtte neste til mellomheat A i åpent NM par på festivalen til sommeren - med valgfri makker.