Ny aldersgrense i veteranklassen

Styret i NBF har vedtatt å øke aldersgrensen i veteranklassen.

Ny aldersgrense i veteranklassen

World Bridge Federation (WBF) har vedtatt å øke aldersgrensen i veteranklassen internasjonalt fra 60 til 65 år over en åtteårsperiode.

Styret i NBF vedtok i styremøte i helga å innføre samme aldresgrense nasjonalt.

Dette innebærer følgende opptrapping av aldersgrensen:

  • 61 år fra 1.1.18
  • 62 år fra 1.1.20
  • 63 år fra 1.1.22
  • 64 år fra 1.1.24
  • 65 år fra 1.1.26

Aldersgrensen øker med ett år annethvert år i perioden 2018-24. Ett nytt årstrinn innlemmes dermed i veteranklassen hvert annet år.

De som er født i 1958, og har planlagt å delta i veteranklassen i 2018, må altså vente ett år med det.