Sommerbridge

Oversikt over sommerbridge landet rundt finnes på vår sommerbridgeside.

Du kan se oversikt for landet samlet eller velge å se kun en enkelt krets.

Klubbene registrerer selv sommerbridge via Klubbadministrasjon. Klubber som mangler brukernavn og passord kan rekvirere det fra NBF.
Siden fungerer bare for klubber - hvis kretser arrangerer sommerbridge må de bruke en av klubbene i kretsen for å registrere seg.

Sommerbridge