Bøker på svensk

Bøker på svensk

Forfatter

Tittel

 

Pris

Nilsland, Mats

Modern Standard 1 100,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 2

50,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 3

50,-

Gullberg, Daniel

Ett år med bridge

 180,-

Rodin, Erika

En natt med Gunnar Hallberg 

199,-

Fredin, Peter Mãsterlig bridgepsykologi 289,-
Grant, Audrey Fõrbãttra din spelfõring 180,-
Robson, Andy Alla Bjuder 169,-
Robson, Andy Starka õppningshãnder 169,-
Robson, Andy Utspel 169,-