Medlemsregister

Medlemsregister

Når programmet installeres får man med klubbens medlemsregister slik det er registrert i NBFs database på installasjonstidspunktet og mulighet for å installere hele NBFs medlemsdatabase. Det siste forenkler registrering av nye medlemmer som har vært NBF-medlem tidligere og registrering av klubbpoeng for gjestespillere. 

I SparTi kan medlemsregisteret oppdateres året rundt. Vær oppmerksom på at NBFs kontingentår følger kalenderåret. Registrerte medlemmer pr. 1. november er grunnlaget for fakturering av kontingent og årslisens for påfølgende år. Det betyr at medlemmer som meldes ut etter 1. november må betale kontingent for påfølgende år. Medlemmer som meldes inn/endrer medlemsstatus (for eksempel fra Standard til Standard m/lisens) etter 1. november etterfaktureres gjennom hele sesongen til månedsskiftet august – september. 

Medlemmer som meldes inn etter 1. september registreres som medlemmer for påfølgende år, men mottar Norsk Bridge og kan delta i turneringer fra innmeldingstidspunktet. 

Betalingsfristen for medlemskontingent er 30. november. Kontingent og lisens faktureres av NBF. 

Det er det enkelte medlems plikt og ansvar å sørge for at man har medlemskap og spillerlisens i orden når man skal delta i NBFs turneringer. Vi anbefaler derfor at samtlige medlemmer sjekker med klubben sin at de er registrert med korrekt medlemskap. Merk at utmeldinger eller nedgradering av medlemskap ikke godtas etter 1. november.