Turneringsregnskap

Turneringsregnskap

Turneringsregnskapet gir mulighet for å regne ut Howell-, Mitchell- og Serieturneringer for par samt Serieturneringer for lag. Dette vil etter hvert bli utvidet med Monrad for par og lag samt singelturneringer. 

Det er også muligheter for å lage egne flytteplaner eller legge inn andre flytteplaner enn de som følger med programmet. 

Se for øvrig brukerveiledningen ”Turneringsadministrasjon”.