Lovboka

I 2017 kom det nye lover for turneringsbridge. Her er de nye, gjeldende lovene (pdf på engelsk).


Norsk Bridgeforbund følger de internasjonale bridgelovene som utgis av World Bridge Federation. Nåværende utgave ble gitt ut i 2007 og er oversatt til norsk av Per Nordland.

Det er nå (juli 2014) blitt gjort mindre språkmessige endringer i Lovboka og dette er oppdatert i nettversjonen. Utgaven som ligger på nett vil alltid være siste versjon og ved tvilstilfeller vil det være denne som er gjeldende.

Det blir ikke trykt opp nye lovbøker på nåværende tidspunkt, men forrige versjon kan kjøpes i Idrettsbutikken. (Den er godkjent for bruk)

Lovboka på nett