FAQ

 Jeg har et problem jeg ikke klarer å løse og trenger hjelp

Om du ikke klarer å finne en løsning ved hjelp av punktene under eller brukermanualene kan du kontakte oss. Det er da en fordel at du har forhåndsinnstallert Teamviewer på din PC.

Dette er et program som brukes til å fjernstyre din PC. Du kan også starte dette fra Ruter via Turneringsmeny - Hjelp - Versjon 7. 


Må jeg registrere spillerne med medlemsnummer?

Ruter godtar at du skriver navnene direkte inn, men når du da rapporterer vil disse oppfattes som ikke-medlemmer og klubben blir fakturert med 50 kr ekstra i serviceavgift per spiller.
Husk derfor alltid å legge inn alle spillerne med medlemsnummer, eller søke dem opp ved å skrive etternavn,fornavn: Eks. Skjæran, Harald


Spilleren kommer opp som ikke medlem selv om  jeg har meldt ham inn i klubben

Dette kommer sannsynligvis av at medlemsregisteret på din PC ikke er oppdatert. Se svar lenger ned for hvordan du gjør dette. Husk at du må vente til dagen etter du har meldt en spiller inn før vedkommende er oppdatert i rutermedlemsfilen. Så lenge en spiller er registrert som medlem i NBFs register vil klubben ikke bli fakturert for ekstra serviceavgift selv om spilleren er "rød" i Ruter.  


 Hvordan åpner jeg lisensfilen eller hva gjør jeg med lisensfilen?

Lisensfilen skal ikke åpnes på noen som helst måte. Den skal lagres i mappen "Ruter Dokument" som ligger i "Mine dokumenter" på din PC.
   


 Under installasjonen får jeg feilmeldingen: "Kan ikke registrere typebiblioteket for filen C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao350.dll. Kontakt støttepersonell." Hva gjør jeg?

Den er det bare å hoppe over. Klikk på "Ignorer", så går installasjonen videre uten problemer.
 


Kan jeg installere og kjøre Ruter på flere PCer?

Det er fullt mulig å installere og bruke Ruter på mer enn en PC. Du må bare ta med lisensinformasjon og lisensfil over til andre maskiner hvor du vil installere Ruter. Lisensfilen kan enkelt tas med på en USB-minnepinne.
 


Jeg har avsluttet forberedelser, spillerne har tatt plass, og så kommer det et bord til. Hva nå?

Velg "Angre Avslutt forberedelser" på Turneringsmenyen. Då får du opp et vindu med teksten: "Jeg vil angre Lukk forberedelser. Hvis jeg alt har registrert resultat slettes disse for godt." Sett inn en hake i ruten foran teksten og klikk "OK". Da får du økt bordantallet og kan velge å la alle de opprinnelige deltakerne sitte der de sitter (de får nye parnumre). Obs! På spørsmål om du vil tilbakestille parnummer, klikk alltid Nei.
  


 Deltageren er nylig innmeldt i NBF, men kommer ikke opp som medlem i Ruter

Ruter laster ned og oppdaterer medlemsregisteret én gang i måneden som standard. Via Turneringsmeny - Alternativer for alle nye turneringer - Allment og fanen Ruterhjemmeside kan du redusere denne tiden.

Alternativt kan du legge denne filen i mappen Ruter Innboks i mine dokumenter før du starter Ruter. (Om den åpnes i eget vindu, trykk ctrl+s og deretter lagre)