Vedtekter og reglement

  Dokument Word PDF  RAR
         
  Vedtekter NBF, kretser og klubber      
  NBFs vedtekter      
  Vedtektsnorm krets    
  Vedtektsnorm klubb      
  Skjema for søknad om opptak av klubb
Sendes aktuell krets, vedlagt klubbvedtekt
og medlemsliste (finnes under fanen rapportere mesterpoeng)
     
         
  Reglement relatert til turneringer      
  Turneringsreglement  
  Regler for norske mesterpoeng  
  Lovboka 2007
  Reisereglement  
  Reglement for spillerlisens      
  Bruk av skjermer    
         
  Satutter for æresbevisninger mm      
  Statutter for æresbevisninger      
  Statutter for NBFs bordvimpel