Vedtekter og reglement

Dokument Word PDF  RAR Oppdatert
         
Vedtekter NBF, kretser og klubber        
NBFs vedtekter       5.9.16
Vedtektsnorm krets     6.9.16
Vedtektsnorm klubb       6.9.16
Skjema for søknad om opptak av klubb
Sendes aktuell krets, vedlagt klubbvedtekt
og medlemsliste (finnes under fanen rapportere mesterpoeng)
       
         
Reglement relatert til turneringer        
Turneringsreglement   6.10.17
Regler for norske mesterpoeng   6.10.17
Lovboka 2007 19.4.10
Reisereglement   23.12.15
Reglement for spillerlisens       5.2.13
Bruk av skjermer     6.10.17
         
Satutter for æresbevisninger mm        
Statutter for æresbevisninger       15.8.11
Statutter for NBFs bordvimpel   12.12.08