Kvangraven i form

NIls makker, Terje Lie har gjort oss oppmerksom på dette spillet fra EM-oppkjøringen mot Roar Voll og Asbjørn Kindsbekken. Spillet er publisert på bloggen til Nils, og Terje sa "veldig bra, makker" da spillet var over.

                                                                                  Kn 10

                                                                                  E 7 6 4 3

                                                                                  K D 9

                                                                                  Kn 5 4

 

                                                                                  E K 9 4 2

                                                                                  K Kn 9 2

                                                                                  8 4

                                                                                  7 6

Øst/ingen

Meldingene gikk:                                                 Ø                         S                     V                       N

                                                                      Voll                      Kvangraven       Kindsbekken      Lie

                                                                       1 kl ( 2 + )                1 sp                  3 kl ( invitt)     dobl ( t/o)

                                                                       pass                         4 hj                    pass rundt

Da gir vi ordet til NIls:

Jeg syntes allerede i meldingene at det var mye kort rundt bordet. Hvordan kan alle invitere til utgang? Jo da er det kanskje litt fordelinger?

Ruter 2 i utspill gikk til dame og ess. Roar Voll spilte kløver konge i neste stikk og kløver til damen hos Asbjørn Kindsbekken. Han tok også for kløver ess, hvorpå Øst saket en ruter og jeg trumfet. Hvordan hadde du spilt videre? Det ser da unektelig ut som Øst har åpnet med 1 kl på 4-4-3-2 fordeling. Da går kanskje regnestykket opp hvis Vest har invitert til utgang med 0-2-5-6 fordeling og god kløver. Vel, om det sitter sånn, må jeg gå inn hos blindemann, spille trumf til nieren, så inn på nytt for å spille trumf til knekten, ta for kongen og så komme meg inn en gang til! Samtidig må rutertaperen kastes på en spar. Da Øst må ha spar dame, spilte jeg ruter til kongen og spar knekt il damen og mitt ess. Liten spar til tieren gikk også bra. Nå ser du denne posisjonen:

                                                                                       -

                                                                                       E 7 6 4 3

                                                                                       9

                                                                                       -

                                                  -                                                                    7 6

                                                  -                                                                    D 10 8 5

                                                 Kn 7 5                                                            -

                                                 9 8 3                                                               -

                                                                                       K 9 4

                                                                                       K Kn 9

                                                                                       -

                                                                                       -

Jeg spilte hjerter til nieren og så den deilige renonsen hos Vest. På spar konge kunne jeg sake bordets ruter, og en liten spar til stjeling gikk også fint. Hjerter til knekten fulgt av hjerter konge før blindemannen tok det siste stikket med hjerter ess!

Alle kortene var:                                                           Kn 10

                                                                                     E 7 6 4 3

                                                                                     K D 9

                                                                                     Kn 5 4

                                                  5 3                                                      D 8 7 6

                                                  -                                                          D 10 8 5

                                                  Kn 7 5 3 2                                           E 10 6

                                                  E D 10 8 3 2                                        K 9

                                                                                    E K 9 4 2

                                                                                    K Kn 9 2

                                                                                    8 4

                                                                                    7 6

Espen i aksjon

Alf Helge Jensen har sendt inn dette spillet fra Bali med Espen Lindqvist i hovedrollen:

                                                                                 10 5 3

                                                                                  K 10 5 3

                                                                                  5 2

                                                                                  K D 9 3

                                               E Kn 9 8                                                      K 4

                                               9 8                                                               D 7 4

                                              K 10 8 3                                                        E Kn 7 6

                                              8 4 2                                                              E Kn 7 5

                                                                                 D 7 6 2

                                                                                 E Kn 6 2

                                                                                 D 9 4

                                                                                 10 6

Ø/Alle

Linqvist i Øst åpnet med 1 NT ( 15-17) og 2 NT fra Brodgeland i Vest. Det er ingen invitt men viser en dårlig dobbelton og Krav til utgang! Lindqvist var ikke interessert i annet enn å melde 3 NT.

Spar 2 ( viser normalt fire i fargen kom ut til nieren, tieren og kongen. I neste stikk kom spar til finesse og liten kløver fra bordet. Liten i Nord og Lindqvist spile på den muligheten han hadde ved å legge knekten. Da den holdt, lysnet det. Nå var der "bare" å finne ruter dame.
LIndqvist visste at Dys hadde fire spar og maks fire hjerter, ellers ville han nok spilt ut den fargen. Og siden Nord ikke la i en kløverhonnør, hadde han sikkert minst fire.. Følgelig var det odds for at Syd var lengst i ruter av de to. Derfor ruter ess og ruter til tieren og ni stikk. Sånn tenker en toppspiller!