Engasjementet til landslagssjefene i åpen- og dameklassen

Styret i Norsk Bridgeforbund (NBF)  har besluttet å ikke forlenge engasjementet til damelandslagssjef, Tormod Røren. Engasjementet til landslagssjef i åpen klasse, Christian Vennerød, forlenges med ett år til over VM i Kina neste høst.

Engasjementet til landslagssjefene i åpen- og dameklassen
I henhold til NBFs sportsplan skal det hvert andre år, i etterkant av EM for nasjonslag, gjennomføres en komplett evaluering av den siste to-års perioden for landslagene. Evalueringen bygger på sportssjefens vurderinger, sportslige resultater, tilbakemeldinger fra spillere, bruttotroppene og andre personer knyttet opp mot landslagene.
 
Etter en helhetsvurdering har styret besluttet at man ikke ønsker å tilby Tormod Røren en forlengelse av sitt engasjement.
 
Styret i NBF vil takke Tormod for den store innsatsen han har lagt ned for damelandslaget de siste fem årene. Gjennom målrettet arbeid og personlige engasjement  har han lagt til rette for en positiv utvikling av norsk damebridge. Bronsjemedaljen i EM satte kronen på verket.
NBF setter umiddelbart i gang arbeidet med å finne Tormods etterfølger og tar sikte på å ha denne på plass innen 1. november.

Pressemelding

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til NBFs president:
Kari-Anne Opsal
Mob: 918 98 732