Handikapturneringer og mesterpoeng

Funkjsonalitet for automatisk beregning av mesterpoeng i handikapturneringer er nå på plass i databasen.

Handikapturneringer og mesterpoeng