Plassfordeling NM par oppdatert

Etter årets bridgefestival er plassfordeling til NM par oppdatert. Vinnerne av NM junior/NM damepar/NM veteranpar/NM mixpar samt de fire beste i NM monrad par kvalifiserte seg til finalen i NM par.

Plassfordeling NM par oppdatert

Av disse åtte parene var det to som inneholdt spillere som allerede var kvalifisert via KM par. Disse to plassene er således fordelt til de to første reservekretsene på lista over deltakelse i KM par. Etter loddtrekning (foretatt i vår) er det NBF Nord-Trøndelag og NBF Troms og Ofoten som får disse to finaleplassene.

 

 

Ett av parene som kvalifiserte seg på festivalen samt en av kretsene har foreløpig ikke gitt beskjed om at de aksepterer plassene. Det kan derfor fortsatt bli endringer.

Mer informasjon om finalen i NM par finnes på vår NM parside.